آشنایی با کود سه بیست (20-20-20 )

دسته بندی :

آشنایی با کود (20-20-20 )

اهمیت استفاده از یک کود خوب و مناسب یکی از مهمترین موارد در نگهداری از گیاهان است. یکی از انواع کودهای شیمیایی که مواد مغذی زیادی در خود جای داده است، کود کود 3 بیست یا کود کامل NPK است. علت شهرت این کود به کود کامل 20-20-20، داشتن 20 درصد فسفات، 20 درصد پتاسیم و 20 درصد ازت است. علاوه بر این در اکثر نمونه های این محصولات که شرکت های مختلف می سازند، موادی مانند منگنز، بورات، روی و آهن نیز وجود دارد.
انواع و مشخصات کود سه بیست
این کودها به دو شکل مایع و پودری در بازار وجود دارند. اما باید بدانید در هر دو نوع خواص کود سه بیست یکسان است. وجود این سه ماده و ترکیبات ثانویه آن باعث شده است خواص کود 3 بیست بسیار زیاد باشد و از آن برای زمین های زراعی و کشاورزی، گلخانه ها و گلدان های گیاهان آپارتمانی استفاده شود:
(N)نیتروژن : وظیفه برگ دهی و جوانه زنی را دارد.
(P)فسفر : وظیفه تقویت ریشه و رشد ریشه را دارد.
(K)پتاسیم : وظیفه تیغ دهی؛ گلدهی و میوه دهی را دارد.
مزایا و خواص کود سه بیست برای گیاهان
همانطور که گفته شد ترکیب اصلی این کود از فسفات، پتاسیم و ازت است. وجود این سه عنصر نیز باعث بالا رفتن مزایا و خواص کود سه بیست و بالطبع بالا رفتن میزان محبوبیتشان شده است. در ادامه به ذکر چند نمونه از فواید کود سه بیست برای گل های آپارتمانی می پردازیم:
– به دلیل فسفر موجود در این کود عملیات فتوسنتز را بیشتر کرده و باعث افزایش میزان رشد ریشه می شود.
– وجود پتاسیم باعث رشد بیشتر گل های گیاهان و میوه های آن ها می شود.
– ازت موجود در این کود باعث افزایش پروتوئین خاک شده و همین امر باعث رشد بیشتر برگ ها و ساقه ها می شود.
– نیازهای زیادی از گیاه با استفاده از یک کود برآورده می شود.
– میزان رشد پاجوش ها و جوانه های گیاه را افزایش می دهد.
– کود سه بیست شوری کمتری نسبت به سایر کودها برای خاک گیاه به همراه دارد.