برنامه کامل تغذیه پسته

دسته بندی :

(برای یک هکتار)

ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری

شمارهمرحله رشدیزمان مصرفنحوه مصرفشرح
1اوایل دی تا اوایل اسفند چالکود 150 گرم از کودهای (npk36-12-12) + (اوره فسفات)
به همراه گوگرد و کود دامی پوسیده به ازای هر درخت
2قبل از گلدهی (زمان تورم جوانه) اسفند یا فروردین محلولپاشی (فروت ست: 1کیلوگرم یا 2لیتر) + (روی: 1کیلوگرم یا 2لیتر)
3پس از تشکیل میوه و هنگام ارزنی شدن آبیاری
محلولپاشی
(اسیدهیومیک: 15 تا 20لیتر) + (NPK10-50-10: 15کیلوگرم)
(کود ازت بالا: 1 تا 2کیلو) + (کود میکرو کامل: 1کیلوگرم) + ( پروشات: 1لیتر)


4پس از ارزنی شدن تا عدسی شدن خردادآبیاری
محلولپاشی
(NPK10-10-29: 20کیلو)
(کود ازت بالا: 1 تا 2کیلوگرم) + (کلسیم: 1 تا 2لیتر)
5آغاز پرکردن مغز دانه ها خرداد یا تیر آبیاری
محلولپاشی
(کود مرغی مایع: 10لیتر) + (NPK36-12-12: 20کیلوگرم)
(کود پتاس بالا: 1 تا 2کیلوگرم) + (اسید آمینه: 0.5کیلوگرم یا 1لیتر)
6اواخر پرشدن مغز دانه ها تیر یا مرداد آبیاری
محلولپاشی
(سولفات پتاسیم: 20کیلو)
(کود پتاس بالا: 1 تا 2کیلوگرم) + (پروشوک: 1لیتر)
7پس از برداشت آبیاری
محلولپاشی
(سولفات پتاسیم: 15کیلو)
(فروت ست: 1کیلوگرم یا 2لیتر) + (کود میکرو کامل: 1کیلوگرم) + (پروشوک: 1لیتر)

 

  • داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه خسارت و زیان ناشی از مصرف نادرست ترکیبات فوق برعهده مصرف کننده میباشد.
  • در صورت درخواست برنامه کودی اختصاصی کشاورزان محترم می توانند با پر کردن برگه مشخصات کشت و ارایه آنالیز خاک به مجموعه پلنت یار برنامه اختصاصی خود را تحویل بگیرند.
  • برنامه فوق کاملترین برنامه تغذیه ایی می باشد توصیه می گردد بسته به نیاز محصول و بودجه کشاورز مصرف گردد.

 

نکات کلیدی برنامه کامل تغذیه پسته

1- نهاده های توصیه شده در محلولپاشی ها برای یک تانکر 1000 لیتری، و در آبیاری جهت یک هکتار محاسبه شده است.
2- بهترین زمان برای محلولپاشی اوایل صبح یا غروب می باشد.

3- در خاک های قلیایی و شور، علاوه بر مصرف هیومیک اسید مصرف بالای کودهای گوگردی توصیه می شود.
4- جهت حلالیت بهتر کود یا سموم ابتدا آنها را در یک گالن 5 لیتری حل نموده و سپس به تانکر محلولپاشی اضافه کنید؛ همچنین بهتر است سمپاشی با تانکرهای دارای همزن انجام شود.

5- محلول کود و آب حتما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد.

6- جهت اختلاط چند کود و یا سم باهم بهتر است ابتدا در مقادیر کوچک تست شود و درصورت عدم واکنش مصرف گردد.