برنامه کامل تغذیه پسته

دسته بندی :

(برای یک هکتار)

ویژه مناطق معتدل و نیمه سردسیری

شرح  

نحوه مصرف

 

زمان مصرف

مرحله رشدی  

شماره

150 گرم از کودهای (npk36-12-12) + (اوره فسفات)

به همراه گوگرد و کود دامی پوسیده به ازای هر درخت

چالکود اوایل دی تا اوایل اسفند   1
(فروت ست: 1کیلوگرم یا 2لیتر) + (روی: 1کیلوگرم یا 2لیتر) محلولپاشی اسفند یا فروردین قبل از گلدهی (زمان تورم جوانه) 2
(اسیدهیومیک: 15 تا 20لیتر) + (NPK10-50-10: 15کیلوگرم)

 

(کود ازت بالا: 1 تا 2کیلو) + (کود میکرو کامل: 1کیلوگرم) + ( پروشات: 1لیتر)

آبیاری

 

محلولپاشی

پس از تشکیل میوه و هنگام ارزنی شدن 3
(NPK10-10-29: 20کیلو)

 

(کود ازت بالا: 1 تا 2کیلوگرم) + (کلسیم: 1 تا 2لیتر)

آبیاری

 

محلولپاشی

خرداد پس از ارزنی شدن تا عدسی شدن 4
(کود مرغی مایع: 10لیتر) + (NPK36-12-12: 20کیلوگرم)

 

(کود پتاس بالا: 1 تا 2کیلوگرم) + (اسید آمینه: 0.5کیلوگرم یا 1لیتر)

آبیاری

 

محلولپاشی

خرداد یا تیر آغاز پرکردن مغز دانه ها 5
(سولفات پتاسیم: 20کیلو)

 

(کود پتاس بالا: 1 تا 2کیلوگرم) + (پروشوک: 1لیتر)

آبیاری

 

محلولپاشی

تیر یا مرداد اواخر پرشدن مغز دانه ها 6
(سولفات پتاسیم: 15کیلو)

 

(فروت ست: 1کیلوگرم یا 2لیتر) + (کود میکرو کامل: 1کیلوگرم) + (پروشوک: 1لیتر)

آبیاری

 

محلولپاشی

پس از برداشت 7

 

  • داده های فوق براساس شرایط نرمال مزرعه لحاظ شده است و هرگونه خسارت و زیان ناشی از مصرف نادرست ترکیبات فوق برعهده مصرف کننده میباشد.
  • در صورت درخواست برنامه کودی اختصاصی کشاورزان محترم می توانند با پر کردن برگه مشخصات کشت و ارایه آنالیز خاک به مجموعه پلنت یار برنامه اختصاصی خود را تحویل بگیرند.
  • برنامه فوق کاملترین برنامه تغذیه ایی می باشد توصیه می گردد بسته به نیاز محصول و بودجه کشاورز مصرف گردد.

 

نکات کلیدی برنامه کامل تغذیه پسته

1- نهاده های توصیه شده در محلولپاشی ها برای یک تانکر 1000 لیتری، و در آبیاری جهت یک هکتار محاسبه شده است.
2- بهترین زمان برای محلولپاشی اوایل صبح یا غروب می باشد.

3- در خاک های قلیایی و شور، علاوه بر مصرف هیومیک اسید مصرف بالای کودهای گوگردی توصیه می شود.
4- جهت حلالیت بهتر کود یا سموم ابتدا آنها را در یک گالن 5 لیتری حل نموده و سپس به تانکر محلولپاشی اضافه کنید؛ همچنین بهتر است سمپاشی با تانکرهای دارای همزن انجام شود.

5- محلول کود و آب حتما می بایست ظرف چند ساعت مصرف گردد.

6- جهت اختلاط چند کود و یا سم باهم بهتر است ابتدا در مقادیر کوچک تست شود و درصورت عدم واکنش مصرف گردد.