دلایل لکه سیاه سیب

دسته بندی :

بیماری لکه سیاه سیب (اسکب)

– معرفی
لکه سیاه سیب (Apple Scab) یکی از بیماری های شایع درختان سیب است که توسط قارچی به نام Venturia inaequalis وجود می آید، بیماری لکه سیاه در تمام کشورهایی که کشت سیب در آنها انجام می شود، وجود داشته و از نظر اقتصادی مهمترین بیماری درختان سیب محسوب می شود.

– علائم خسارت و نشانه های بیماری لکه سیاه سیب
نشانه های بارز بیماری لکه سیاه سیب در محصولات روی برگ ها و میوه ها ظاهر می شود، اولین علائم در سطح زیرین برگ و پس از شکفتن جوانه ها و خروج برگ ها قابل مشاهده است، سطح روئی برگ نیز با باز شدن کامل برگ ها مورد حمله قرار می گیرد و این بیماری باعث می شود که میوه ها به اندازه کافی رشد نکنند و اغلب بدشکل شوند و بدین ترتیب دیگر مورد پسند بازار نیستند.

– راهکارهای پیشگیری و درمان

با روش های مدیریتی صحیح می توان از لکه سیاه سیب پیشگیری نمود و یا با موفقیت آن را درمان نمود.
• سالم نگه داشتن درختان: درختان را در طی دوره های خشک آبیاری کنید تا بهتر بتوانند چروکیدگی دوره ای برگ ها را متحمل شوند.
• هرس کردن درختان: با هرس درختان جریان هوای مناسبی را برقرار سازید، جریان بهتر هوا سبب می شود که برگ ها سریع تر خشک شوند و از آلودگی ممانعت به عمل آید و همچنین به جای آبیاری بارانی از آبیاری قطره ای استفاده نمایید.

• جمع آوری برگ های آلوده: در فصل پاییز برگ های آلوده را جمع آوری کنید چون آنها با وزش باد جابجا شده و بیماری لکه سیاه را انتشار می دهند.
• جایگزین نمودن گونه های مقاوم درختان با درختان بیمار: سعی کنید با کاشت درختان مقاوم و از بین بردن درختان بیمار لکه سیاه سیب را ریشه کن نمایید.
• توجه و مراقبت بیشتر درختان: شدت بیماری در هر سال طبق شرایط جوی متفاوت است. سعی نمایید که به درختان جوان توجه بیشتری داشته باشید زیرا اگر برگ هایشان دچار چروک زودهنگام شوند در رشد آنها اختلال به وجود می آید.

– انواع سموم و زمان سم پاشی میوه
سمپاشی باید پس از ریزش کامل گلبرگ ها هر 10 تا 14 روز یک بار و تا 2 تا 3 هفته مانده به برداشت ادامه داشته باشد، اخیرا از قارچ کش های آلی و یا قارچ کش های سیستماتیک که خاصیت درمانی بالایی دارند علیه لکه سیاه سیب استفاده می شوند. قارچ کش هایی که برای این بیماری توصیه می شوند عبارتند از:
دودین یا میلپرکس – کاپتان با ارتوساید – بنومیل – نوآریمول یا تریمیدال – بیترتانول یا بایکور
– زمان سم پاشی :
زمان سمپاشی برای لکه سیب بسیار حائز اهمیت است، بهتر است که در اوایل بهار و موقع باز شدن شکوفه ها، درختان را سمپاشی نمایید. اگر در اوایل بهار سمپاشی صورت نگیرد باید در چندین نوبت این کار را انجام دهید.