سه نکته مهم در احداث باغ

دسته بندی :

سه نکته مهم در احداث باغ

از آنجایی که درختان میوه عمر نسبتاً زیادی دارند و چندین سال زمین را اشغال و در آن رشد و نمو می‌نمایند، می‌توان به تفاوت عمده‌ای که بین احداث باغ میوه و ایجاد یک مزرعه زراعی و کشت و کار آن وجود دارد، پی برد. بنابراین در موقع احداث باغ و کشت نهال لازم است تمام جوانب کار دقیقاً در نظر گرفته شود تا در آینده مشکلی ایجاد نشود.

عوامل مؤثر در احداث باغ

– لازم است قبل از احداث باغ جدید در رابطه با مناسب بودن آب و خاک محل مورد نظر، آماده کردن زمین وانتخاب ارقام مناسب، طریقه کشت و فاصله درختان، تهیه نهال مرغوب واصلاح شده با مروجین و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی مشورت نمایید.
– خاک های شور، قلیایی، آهکی، گچی و همچنین اراضی که سطح ایستابی بالای دارند برای ایجاد باغ مناسب نبوده و اگر قرار به کاشت باشد باید با راهنمائی کارشناسان ابتدا خاک اصلاح شده و بعداً با توصیه کارشناسان اقدام به کاشت گردد.
– درانتخاب نهال باید از نهال های پیوندی که از طریق بذر تولید شده اند استفاده نموده و از مراکزی که به تائید مراکز جهادکشاورزی رسیده باشد خریداری شود.
– فاصله درختان با راهنمایی کارشناسان حدود 5- 7 متر در نظر گرفته شود.
– موقع کاشت باید محل پیوند خارج خاک قرار گیرد بعضی از ارقام مثل زردآلو و گیلاس اگر عمیق کشت شوند ممکن است در همان سال های اول خشک شوند.
– هنگام آبیاری درختان میوه تنه نباید با آب تماس پیدا کند چون آب باعث شیوع بیماری و کوتاه شدن عمر درختان خواهد شد بهترین نوع آبیاری، سیستم قطره ای می باشد.
– در مناطق بادخیز از قیم استفاده شود.
– موقع حمل نهال از زحمی شدن، خشک شدن و شکسته شدن ریشه ها جلوگیری نمود و تا موقع کاشت ریشه نهال را درگوشه ای از باغ به طور مورب زیر خاک کنیم.
– گودال های نهال ها به قرار زیر حفر می گردد:
خاک شنی 50 * 50* 50* (طول ، عرض ، عمق) سانتی متر
خاک شنی رسی75 * 75* 75* (طول ، عرض ، عمق) سانتی متر
رسی100* 100* 100* (طول ، عرض ، عمق) سانتی متر

بعد از رویش نهال ها از 50 سانتی متری بالاتراز محل پیوند تنه نهال کلیه جوانه های رشد نموده را حذف می کنیم تا جوانه های بالائی رشد خوبی نمایند.

عوامل محیطی
به طور کلی آب و هوا در تعیین اینکه آیا یک گونه خاص می‌تواند به طور موفقیت‌آمیزی در یک ناحیه ویژه پرورش یابد، اهمیت بسزایی دارد. واکنش درختان میوه به عوامل محیطی، به دلیل چند ساله بودن و نحوه رشد و باروری آنها، تا حدودی با سایر گیاهان متفاوت است. از آنجا که درختان میوه مختلف نیازهای محیطی خاص خود را دارند و همچنین پس از بالغ شدن، از نظر اندازه و حجم زیادی را پیدا می‌کنند و باید با فواصل نسبتاً زیادی از یکدیگر کشت شوند، تغییر دادن عوامل تشکیل دهنده محیط رشد به جهت مناسب کردن آنها برای گیاهان کشت شده، اغلب بسیار دشوار است در نتیجه باید کوشش شود تا محیط کشت این گیاهان از ابتدا به شکل مناسب تهیه گردد.

موقعیت محل
انتخاب درست محل یکی از نکات مهم در احداث باغ می‌باشد، عوامل مکانی نامناسب می‌توانند موجب کاهش طول عمر مفید باغ، کاهش محصول درختان و افزایش هزینه‌های نگهداری محصول شوند و برعکس ،عوامل مناسب مکانی می‌توانند به میزان زیادی محصول را افزایش یا خطر آسیب‌دیدگی از بیماری‌ها را کاهش دهند.