خاک و بستر

نمایش دادن همه 2 نتیجه

  حراج!

  مزایای مصرف:

  قابلیت سنجش پی اچ، دما، رطوبت و نور خاک

  دستگاه pH متر خاک شامل پی اچ متر از بازه 3/5_تا 9
  رطوبت سنج از wet تا dry
  دماسنج خاک و نور سنج مناسب هیدروپونیک گلخانه و خاک شناسی

  1,255,000

  1,025,000 تومان

  %18

  مزایای مصرف:

  ذخیره و جلوگیرى از آبشویى کود

  عارى از عفونت هاى قارچى و خاکى و بذور علف هاى هرز

  داراى تخلخل و ظرفیت نگهدارى مناسب آب و هوا

  • 874,500 تومان