آخرین مقاله روز

اشتباه های رایج در کشاورزی

بر هیچکس پوشیده نیست که مزرعه داری و باغ داری، کاری بسیار سخت و پر هزینه است، برخی عوامل مانند اختلالات آب و هوایی که بر سودآوری یک مزرعه و در نهایت قیمت محصولات تاثیر می گذارند، از کنترل کشاورز خارج هستند، اما عناصر بسیاری به دستان کشاورز کنترل می […]

مشاهده
خرداد ۲۵, ۱۴۰۱

اشتباه های رایج در کشاورزی

بر هیچکس پوشیده نیست که مزرعه داری و باغ داری، کاری بسیار سخت و پر هزینه است، برخی عوامل مانند اختلالات آب و[...]

خرداد ۲۵, ۱۴۰۱

اصول هرس و تربیت در گیاهان

اصول هرس و تربیت در گیاهان رشد و نمو گیاهان را با تغییر در شرایط محیطی و یا دستکاری در خود گیاه می‌توان تنظیم[...]

تیر ۶, ۱۴۰۰

سه نکته مهم در احداث باغ

سه نکته مهم در احداث باغ از آنجایی که درختان میوه عمر نسبتاً زیادی دارند و چندین سال زمین را اشغال و در آن رشد و[...]

تیر ۶, ۱۴۰۰

دلایل لکه سیاه سیب

بیماری لکه سیاه سیب (اسکب) – معرفی لکه سیاه سیب (Apple Scab) یکی از بیماری های شایع درختان سیب است که توسط قارچی به[...]

تیر ۶, ۱۴۰۰

انواع پیوند زدن در گیاهان

پیوند زدن در گیاهان پیوند زدن روشی است که توسط آن بخشی از یک گیاه بر روی بخشی از گیاه دیگر متصل می‌شود، باید[...]

تیر ۶, ۱۴۰۰

بهترین زمان محلول پاشی

محلول پاشی محلول پاشی روشی تکمیلی برای کاهش مصرف کود و جذب آن از طریق برگ می باشد، بعضی از گیاهان آبزی و جلبک[...]

تیر ۶, ۱۴۰۰

اختلاط سم و کود در کشاورزی

اختلاط سم و کود در کشاورزی: اختلاط به معنای مخلوط کردن دو یا چند سم یا کود با هم به منظور استفاده از آنها برای[...]

تیر ۶, ۱۴۰۰