اشتباه های رایج در کشاورزی

بر هیچکس پوشیده نیست که مزرعه داری و باغ داری، کاری بسیار سخت و پر هزینه است، برخی عوامل مانند اختلالات آب و[...]

اصول هرس و تربیت در گیاهان

اصول هرس و تربیت در گیاهان رشد و نمو گیاهان را با تغییر در شرایط محیطی و یا دستکاری در خود گیاه می‌توان تنظیم[...]

سه نکته مهم در احداث باغ

سه نکته مهم در احداث باغ از آنجایی که درختان میوه عمر نسبتاً زیادی دارند و چندین سال زمین را اشغال و در آن رشد و[...]

دلایل لکه سیاه سیب

بیماری لکه سیاه سیب (اسکب) – معرفی لکه سیاه سیب (Apple Scab) یکی از بیماری های شایع درختان سیب است که توسط قارچی به[...]

انواع پیوند زدن در گیاهان

پیوند زدن در گیاهان پیوند زدن روشی است که توسط آن بخشی از یک گیاه بر روی بخشی از گیاه دیگر متصل می‌شود، باید[...]

بهترین زمان محلول پاشی

محلول پاشی محلول پاشی روشی تکمیلی برای کاهش مصرف کود و جذب آن از طریق برگ می باشد، بعضی از گیاهان آبزی و جلبک[...]

اختلاط سم و کود در کشاورزی

اختلاط سم و کود در کشاورزی: اختلاط به معنای مخلوط کردن دو یا چند سم یا کود با هم به منظور استفاده از آنها برای[...]