آمینو اسیدها و محرک های رشد

نمایش 1–16 از 25 نتیجه

  حراج!

  مزایای مصرف:

  محرک رشد گیاه

  افزایش تقسیم سلولی

  توسعه بهتر ریشه

  افزایش بهره وری و کیفیت محصول

  بهبود سایز و کیفیت میوه

  افزایش نگهداری رطوبت خاک

  2,568,900

  2,371,200 تومان

  %8
  حراج!

  مزایای مصرف:

  افزایش کمی و کیفی گل

  افزایش کمی و کیفی دانه گرده

  جلوگیری از ترک خوردگی میوه

  افزایش کمی و کیفی محصول

  1,537,500

  1,467,700 تومان

  %5
  حراج!

  ویژگی های محصول:

  تحریک رشد رویشی و زایشی گیاهان

  افزایش تولید گل و میوه در باغات

  جلوگیری از ریزش گل و میوه

  درشت شدن میوه

  رفع علایم کمبود مولیبدن در گیاهان

  1,345,000

  1,262,000 تومان

  %6
  حراج!

  مزایای محصول:

  ضد تنش و استرس و پیشگیری از سرمازدگی

  پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از تنش های محیطی

  قابل ترکیب با سایر سموم و کودها

  افزایش کیفیت محصول

  محرک جوانه دهی و گل دهی

  تسریع فرآیند تشکیل میوه

  افزایش شکر و ویتامین میوه

   

  1,000,000

  931,000 تومان

  %7
  حراج!

  ویژگی های محصول:

  محرک رشد ریشه و بهبود دهنده ی رشد

  کاهش خسارت ناشی از بیماری های ریشه ای ( قارچ، باکتری و نماتد )

  فعال کردن میکرو ارگانیسم های مفید خاک

  بهبود راندمان جذب آب و مواد غذایی

  افزایش دوره برداشت محصول دز گیاهان زراعی و گلخانه ها

  افزایش مقاومت ریشه گیاه و انواع تنش های محیطی

   

  795,000

  749,000 تومان

  %6
  حراج!

  مزایای مصرف:

  بهبود رنگ و طعم محصولات میوه ای

  محرک رشد و تحریک ریشه زایی

  کاهش استرس در گیاهان به علت شرایط آب و هوایی شدید

  بهبود جوانه زنی بذر

   

  1,108,000

  745,000 تومان

  %33
  حراج!

  مزایای محصول:

  فعال کننده رشد و ضد استرس

  تحریک کننده رشد گیاه و بهبود دهنده اثر سایر کودها و سموم

  افزایش کمیت و کیفیت محصول

  پیش رسی و یک دستی سایز محصول

  756,000

  712,000 تومان

  %6
  حراج!

  مزاياي مصرف:
  حاوي درصد بالايي از اسيدهاي آمينه
  کاهش خسارت ناشي از تنش هاي زنده و غير زنده
  افزايش رشد رويشي، گلدهي و توليد ميوه
  توليد ميوه هاي هم شکل و بازار پسند
  سرعت جذب بسيار بالا و کارايي منحصر به فرد
  داراي نيتروژن ارگانيک
  برطرف کننده سريع علايم تنش هاي محيطي

  724,000

  687,000 تومان

  %5
  حراج!

  مزایای مصرف:

  بهبود ساختار خاک

  بهبود هوادهی خاک

  محرک رشد گیاه

  بهبود فعالیت متابولیکی و آنزیمی

  710,600

  660,400 تومان

  %7
  حراج!

  مزایای مصرف:

  افزایش رشد سبزینگی

  افزایش متابولیسم نیتروژن

  قابل اختلاط با سایر کودها و آفت کش ها

  بهبود ساختار خاک و تنفس ریشه

  حراج!

  مزاياي مصرف:
  افزايش جذب عناصر غذايي موجود در خاک به دليل افزايش سطح ريشه
  افزايش و بهبود رشد باکتري هاي مفيد در خاک
  افزايش سطح برگ و ميزان کلروفيل برگ
  افزايش گلدهي، گرده افشاني و توليد ميوه
  افزايش مقاومت در برابر استرس هاي محيطي (به خصوص سرما، گرما، خشکي، شوري و …)
  افزايش توليد ريشه در ابتداي فصل به خصوص توليد ريشه هاي جانبي به وسيله تنظيم غلظت کلسيم در سيتوسول سلول
  کاهش تنس هاي ناشي از انتقال نشا
  نقل و انتقال سريع مواد غذايي در گياه و بهبود متابوليسم گياه
  تسريع جوانه زني بذور در صورتيکه به صورت بذرمال استفاده شود
  شادابي و جوانسازي گياه
  بهبود رنگ، طعم و شکل ميوه و هم رسي ميوه ها

   

   

  541,000

  498,000 تومان

  %8
  حراج!

  مزاياي مصرف:
  افزايش دهنده رشد رويشي
  تامين مواد آلي مورد نظر خاک
  سرعت جذب بسيار بالا و کارايي منحصر به فرد

  529,000

  485,000 تومان

  %8
  حراج!

  مزاياي مصرف:
  حاوي نيتروژن و اسيدهاي آمينه و ماده آلي
  موثر در پيشگيري از استرس هاي محيطي
  داراي نيتروژن ارگانيک و مواد محرک رشد
  افزاينده جذب مواد غذايي
  پروشوک با ورود به داخل سلول گياهي، باعث ساختن اسيدآمينه هاي پرولين و سيستئين ميشود که نقش اين اسيد هاي آمينه به صورت زير ميباشد:
  • اسيد آمينه پرولين: در سلول هاي گياهي نقش مهمي در غلبه به استرس هاي محيطي از جمله گرما، سرما، شوري و خشکي را دارد.
  • اسيد آمبنه سيستئين: فعال کننده متابوليسم (سوخت و ساز) گياه و استفاده از تمام ذخاير بيوشيميايي و فيزيولوژيکي براي افزايش رشد رويشي و زايشي گياه.

  532,000

  484,000 تومان

  %9
  حراج!

  مزاياي مصرف:
  حاوي درصد بالايي از اسيدهاي آمينه
  کاهش خسارت ناشي از تنش هاي زنده و غير زنده
  افزايش رشد رويشي، گلدهي و توليد ميوه
  توليد ميوه هاي هم شکل و بازار پسند
  سرعت جذب بسيار بالا و کارايي منحصر به فرد
  داراي نيتروژن ارگانيک
  برطرف کننده سريع علايم تنش هاي محيطي

  533,000

  475,000 تومان

  %11
  حراج!

  مزاياي مصرف:
  حاوي درصد بالايي از اسيدهاي آمينه و مواد آلي به همراه پتاسيم
  حاوي اسيدهاي آمينه موثر در توليد موادي که باعث افزايش سايز ميوه ميگردد
  افزايش دهنده تقسيم سلولي و رشد گياه
  افزايش دهنده فعاليت هاي گياهي و افزايش جذب مواد غذايي به خصوص کلسيم که در فرآيند تقسيم سلولي نقش دارد
  توليد انرژي در گياه و افزايش مواد ذخيره اي در ميوه و افزايش عملکرد

  498,600

  468,000 تومان

  %6
  حراج!

  مزايا مصرف:
  افزايش دهنده درصد قند ميوه
  افزايش رنگ پذيري ميوه
  افزايش دهنده تعداد و سايز ميوه
  افزايش دهنده جوانه هاي جانبي و توليد ميوه
  حاوي درصد بالايي از عناصر ماکرو و ميکرو که به سرعت جذب ميشود
  حاوي درصد بالايي از فوليک اسيد
  بالابرنده خاصيت کمي و کيفي ميوه
  قابليت استفاده از زمان تشکيل ميوه تا زمان برداشت

  459,000

  432,000 تومان

  %6