آمینو اسیدها و محرک های رشد

نمایش 1–16 از 25 نتیجه

  حراج!

  مزایای مصرف:

  محرک رشد گیاه

  افزایش تقسیم سلولی

  توسعه بهتر ریشه

  افزایش بهره وری و کیفیت محصول

  بهبود سایز و کیفیت میوه

  افزایش نگهداری رطوبت خاک

  1,630,000 1,520,000 تومان
  %7
  حراج!

  مزایای مصرف:

  افزایش کمی و کیفی گل

  افزایش کمی و کیفی دانه گرده

  جلوگیری از ترک خوردگی میوه

  افزایش کمی و کیفی محصول

  826,000 643,000 تومان
  %22
  حراج!
  0 0 0
  روز
  9 1
  ساعت
  1 4
  دقیقه
  6 1
  ثانیه

  مزایای مصرف:

  بهبود رنگ و طعم محصولات میوه ای

  محرک رشد و تحریک ریشه زایی

  کاهش استرس در گیاهان به علت شرایط آب و هوایی شدید

  بهبود جوانه زنی بذر

   

  1,108,000 608,000 تومان
  %45
  حراج!

  ویژگی های محصول:

  محرک رشد ریشه و بهبود دهنده ی رشد

  کاهش خسارت ناشی از بیماری های ریشه ای ( قارچ، باکتری و نماتد )

  فعال کردن میکرو ارگانیسم های مفید خاک

  بهبود راندمان جذب آب و مواد غذایی

  افزایش دوره برداشت محصول دز گیاهان زراعی و گلخانه ها

  افزایش مقاومت ریشه گیاه و انواع تنش های محیطی

   

  589,000 528,000 تومان
  %10

  مزایای محصول:

  فعال کننده رشد و ضد استرس

  تحریک کننده رشد گیاه و بهبود دهنده اثر سایر کودها و سموم

  افزایش کمیت و کیفیت محصول

  پیش رسی و یک دستی سایز محصول

  496,000 تومان
  حراج!

  مزایای محصول:

  ضد تنش و استرس و پیشگیری از سرمازدگی

  پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از تنش های محیطی

  قابل ترکیب با سایر سموم و کودها

  افزایش کیفیت محصول

  محرک جوانه دهی و گل دهی

  تسریع فرآیند تشکیل میوه

  افزایش شکر و ویتامین میوه

   

  512,000 489,800 تومان
  %4
  حراج!

  مزاياي مصرف:
  افزايش دهنده رشد رويشي
  تامين مواد آلي مورد نظر خاک
  سرعت جذب بسيار بالا و کارايي منحصر به فرد

  439,000 398,000 تومان
  %9
  حراج!

  مزاياي مصرف:
  حاوي درصد بالايي از اسيدهاي آمينه
  کاهش خسارت ناشي از تنش هاي زنده و غير زنده
  افزايش رشد رويشي، گلدهي و توليد ميوه
  توليد ميوه هاي هم شکل و بازار پسند
  سرعت جذب بسيار بالا و کارايي منحصر به فرد
  داراي نيتروژن ارگانيک
  برطرف کننده سريع علايم تنش هاي محيطي

  424,000 392,000 تومان
  %8
  حراج!

  ویژگی های محصول:

  تحریک رشد رویشی و زایشی گیاهان

  افزایش تولید گل و میوه در باغات

  جلوگیری از ریزش گل و میوه

  درشت شدن میوه

  رفع علایم کمبود مولیبدن در گیاهان

  415,800 385,600 تومان
  %7
  حراج!

  مزایای مصرف:

  افزایش رشد سبزینگی

  افزایش متابولیسم نیتروژن

  قابل اختلاط با سایر کودها و آفت کش ها

  بهبود ساختار خاک و تنفس ریشه

  مزایای مصرف:

  بهبود ساختار خاک

  بهبود هوادهی خاک

  محرک رشد گیاه

  بهبود فعالیت متابولیکی و آنزیمی

  354,000 تومان
  حراج!
  • محرک رشد و ضد تنش
  • خنثی کننده اثر منفی گرما
  • تحریک رشد رویشی و زایشی، کمک به گلدهی بهتر
  • ممانعت از ریزش گل ها و میوه ها با اثر ضد تنشی بسیار قوی
  • کمک به پروتئین سازی و بهبود طعم و رنگ میوه
  • اصلاح کنندگی خاک با بهبود مواد آلی و تحریک فعالیت میکروارگانیسم ها
  344,500 320,900 تومان
  %7

  مزاياي مصرف:
  حاوي درصد بالايي از اسيدهاي آمينه و مواد آلي به همراه پتاسيم
  حاوي اسيدهاي آمينه موثر در توليد موادي که باعث افزايش سايز ميوه ميگردد
  افزايش دهنده تقسيم سلولي و رشد گياه
  افزايش دهنده فعاليت هاي گياهي و افزايش جذب مواد غذايي به خصوص کلسيم که در فرآيند تقسيم سلولي نقش دارد
  توليد انرژي در گياه و افزايش مواد ذخيره اي در ميوه و افزايش عملکرد

  318,600 تومان
  حراج!

  مزايا مصرف:
  افزايش دهنده درصد قند ميوه
  افزايش رنگ پذيري ميوه
  افزايش دهنده تعداد و سايز ميوه
  افزايش دهنده جوانه هاي جانبي و توليد ميوه
  حاوي درصد بالايي از عناصر ماکرو و ميکرو که به سرعت جذب ميشود
  حاوي درصد بالايي از فوليک اسيد
  بالابرنده خاصيت کمي و کيفي ميوه
  قابليت استفاده از زمان تشکيل ميوه تا زمان برداشت

  342,000 309,000 تومان
  %10
  حراج!
  1 0 0
  روز
  9 1
  ساعت
  1 4
  دقیقه
  6 1
  ثانیه

  مزاياي مصرف:
  افزايش جذب عناصر غذايي موجود در خاک به دليل افزايش سطح ريشه
  افزايش و بهبود رشد باکتري هاي مفيد در خاک
  افزايش سطح برگ و ميزان کلروفيل برگ
  افزايش گلدهي، گرده افشاني و توليد ميوه
  افزايش مقاومت در برابر استرس هاي محيطي (به خصوص سرما، گرما، خشکي، شوري و …)
  افزايش توليد ريشه در ابتداي فصل به خصوص توليد ريشه هاي جانبي به وسيله تنظيم غلظت کلسيم در سيتوسول سلول
  کاهش تنس هاي ناشي از انتقال نشا
  نقل و انتقال سريع مواد غذايي در گياه و بهبود متابوليسم گياه
  تسريع جوانه زني بذور در صورتيکه به صورت بذرمال استفاده شود
  شادابي و جوانسازي گياه
  بهبود رنگ، طعم و شکل ميوه و هم رسي ميوه ها

   

   

  338,000 298,000 تومان
  %12
  حراج!

  مزاياي مصرف:
  حاوي درصد بالايي از اسيدهاي آمينه
  کاهش خسارت ناشي از تنش هاي زنده و غير زنده
  افزايش رشد رويشي، گلدهي و توليد ميوه
  توليد ميوه هاي هم شکل و بازار پسند
  سرعت جذب بسيار بالا و کارايي منحصر به فرد
  داراي نيتروژن ارگانيک
  برطرف کننده سريع علايم تنش هاي محيطي

  296,300 288,400 تومان
  %3