کودهای ماکرو NPK

فیلتر محصولات

نمایش 1–16 از 29 نتیجه

  فسویت 30K

  مزایای مصرف:

  افزایش حجم ریشه

  کاهش استرس های گرمایی

  بهبود شکوفه دهی و کیفیت محصول

  افزایش سایز و بهبود رنگ میوه

  جهت قیمت تماس بگیرید

  حراج!

  کود NPK 10-50-10 فیوسول ایتالیا (25 کیلویی)

  • تامین درصد بالای فسفر جهت رشد ریشه
  • استقرار بهتر گیاه در خاک
  • تامین همزمان نیتروژن و پتاسیم به همراه ریز مغذی ها
  • حلالیت بالا و سرعت جذب بسیار بالا
  • قابلیت محلولپاشی و کودآبیاری
  • تولید ایتالیا
  • 2,463,000 %4
  • 2,365,900 تومان
  حراج!

  کود NPK 12-12-36 فیوسول ایتالیا (25 کیلویی)

  • تامین همزمان نیتروژن، فسفر و پتاسیم به میزان بالا به همراه ریز مغذی ها
  • حلالیت بالا و سرعت جذب بسیار بالا
  • قابلیت محلولپاشی و کودآبیاری
  • تولید ایتالیا
  • 2,468,000 %5
  • 2,348,000 تومان

  کود NPK 12-12-36 کراپ توپیا اسپانیا (25 کیلویی)

  مزاياي مصرف:
  تامين همزمان نيتروژن، فسفر و پتاسيم به ميزان بالا
  حلاليت بالا و سرعت جذب بسيار بالا
  قابليت محلولپاشي و کودآبياري

  ناموجود

  حراج!

  کود NPK 20-20-20 فیوسول ایتالیا (25 کیلویی)

  • تامین همزمان نیتروژن، فسفر و پتاسیم به همراه ریز مغذی ها
  • حلالیت بالا و سرعت جذب بسیار بالا
  • قابلیت محلولپاشی و کودآبیاری
  • تولید ایتالیا
  • 2,137,000 %4
  • 2,052,800 تومان

  کود NPK 20-20-20 کراپ توپیا اسپانیا (25 کیلویی)

  مزاياي مصرف:
  تامين همزمان نيتروژن، فسفر و پتاسيم
  حلاليت بالا و سرعت جذب بسيار بالا
  قابليت محلولپاشي و کودآبياري

  ناموجود

  کود NPK ازت بالا 10-10-29 کراپ توپیا اسپانیا (25 کیلویی)

  مزاياي مصرف:
  تامين درصد بالاي نيتروژن جهت رشد رويشي
  حلاليت بالا و سرعت جذب بسيار بالا
  قابليت محلولپاشي و کودآبياري

  ناموجود

  کود NPK فسفر بالا 10-50-10 کراپ توپیا اسپانیا (25 کیلویی)

  مزاياي مصرف:
  تامين درصد بالاي فسفر جهت رشد ريشه
  استقرار بهتر گياه در خاک
  حلاليت بالا و سرعت جذب بسيار بالا
  قابليت محلولپاشي و کودآبياري

  ناموجود

  حراج!

  کود اسپشیال پتاس بالا کراپ توپیا اسپانیا (2 کیلویی)

  مزاياي مصرف:
  تامين درصد بالاي پتاسيم، اسيدهاي آمينه و ريزمغذي ها
  افزايش مقاومت گياه در برابر تنش هاي محيطي
  حلاليت بالا و سرعت جذب بسيار بالا
  قابليت محلولپاشي و کودآبياري

  • 247,000 %3
  • 240,000 تومان
  حراج!

  کود اسپشیال فسفر بالا کراپ توپیا اسپانیا (2 کیلویی)

  1 0 0
  روز
  1 2
  ساعت
  4 0
  دقیقه
  9 1
  ثانیه

  مزاياي مصرف:
  تامين درصد بالاي فسفر، پتاسيم و اسيد آمينه
  افزايش گلدهي و تعداد ميوه
  حلاليت بالا و سرعت جذب بسيار بالا
  قابليت محلولپاشي و کودآبياري

  • 296,400 %3
  • 287,900 تومان
  حراج!

  کود اسپشیال متعادل کامل کراپ توپیا اسپانیا (2 کیلویی)

  مزاياي مصرف:
  تامين همزمان عناصر ماکرو و ميکرو به همراه اسيد آمينه
  حلاليت بالا و سرعت جذب بسيار بالا
  قابليت محلولپاشي و کودآبياري
  ترکيبي منحصر به فرد براي رشد رويشي

  • 247,000 %3
  • 240,000 تومان
  حراج!

  کود اسپشیال نیتروژن بالا کراپ توپیا اسپانیا (2 کیلویی)

  مزاياي مصرف:
  تامين درصد بالاي نيتروژن به همراه اسيد آمينه
  حلاليت بالا و سرعت جذب بسيار بالا
  قابليت محلولپاشي و کودآبياري

  • 245,000 %3
  • 238,000 تومان

  کود اوره فسفات 0-44-17 فرتی وان (25 کیلویی)

  مزایای مصرف:
  تامین همزمان نیتروژن و فسفر به میزان بالا
  افزایش ریشه دهی و گلدهی
  حلالیت بالا و سرعت جذب بسیار بالا
  قابلیت محلولپاشی و کودآبیاری

  ناموجود

  کود اوره فسفات 44-18 کراپ توپیا اسپانیا (25 کیلویی)

  مزاياي مصرف:
  تامين همزمان نيتروژن و فسفر به ميزان بالا
  افزايش ريشه دهي و گلدهي
  حلاليت بالا و سرعت جذب بسيار بالا
  قابليت محلولپاشي و کودآبياري

  ناموجود

  کود خمیری NPK 20-20-20 کراپ توپیا اسپانیا (5 کیلویی)

  مزاياي مصرف:
  ترکيبي منحصر به فرد به دليل داشتن پي اچ اسيدي و ريزمغذي ها به همراه عناصر ماکرو
  تامين همزمان نيتروژن، فسفر و پتاسيم به همراه اسيدهاي آمينه و ريزمغذي ها
  حلاليت بالا و سرعت جذب بسيار بالا
  قابليت محلولپاشي و کودآبياري
  باعث کاهش پي اچ خاک ميشود و درنتيجه افزايش جذب عناصر ماکرو و ميکرو توسط ريشه را به دنبال دارد

  • 450,000 تومان

  کود خمیری فسفر بالا 12-61-0 کراپ توپیا اسپانیا (5 کیلویی)

  مزاياي مصرف:
  ترکيبي منحصر به فرد به دليل داشتن پي اچ اسيدي و ريزمغذي ها به همراه عناصر ماکرو
  تامين همزمان نيتروژن و فسفر به همراه اسيدهاي آمينه و ريزمغذي ها
  حلاليت بالا و سرعت جذب بسيار بالا
  قابليت محلولپاشي و کودآبياري
  باعث کاهش پي اچ خاک ميشود و درنتيجه افزايش جذب عناصر ماکرو و ميکرو توسط ريشه را به دنبال دارد

  • 475,000 تومان