کودهای مخصوص

نمایش دادن همه 9 نتیجه

  حراج!

  مزایای محصول:

  حاوی عناصر پر مصرف مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم و عناصر کم مصرف مانند (آهن،روی، منگنز، منیزیم، مس و …)

  کاملا محلول

  بدون ذرات معلق

  عاری از سدیم و کلر

  223,000

  208,000 تومان

  %7
  حراج!

  مزایای محصول:

  حاوی عناصر پر مصرف مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم و عناصر کم مصرف مانند (آهن، روی، منگنز، منیزیم، مس و …)

  کاملا محلول، بدون ذرات معلق

  عاری از سدیم و کلر

  209,000

  192,000 تومان

  %8
  حراج!

  مزایای محصول:

  حاوی عناصر پر مصرف مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم و عناصر کم مصرف مانند (آهن، روی، منگنز، منیزیم، مس و …)

  کاملا محلول

  بدون ذرات معلق

  عاری از سدیم و کلر

   

  196,000

  175,000 تومان

  %11
  حراج!

  این محصول دارای ترکیب متعادل از عناصر غذایی ماکرو و میکرو و مورد نیاز یونجه میباشد که موجب افزایش سبزینگی، افزایش ضخامت ساقه و افزایش تعداد چین قابل برداشت میگردد.

  مزایای مصرف:
  * افزایش پنجه زنی
  * افزایش ضخامت ساقه
  * افزایش تعداد چین قایل برداشت

  182,000

  150,000 تومان

  %18
  حراج!

  دارای ترکیب متعادل از عناصر غذایی مورد نیاز گندم که باعث افزایش تعداد پنجه زنی ، افزایش طول سنبله و وزن هزار دانه و افزایش ضخامت ساقه گندم می شود.

  مزایای مصرف:
  * افزایش تعداد پنجه زنی
  * افزایش طول سنبله و وزن هر دانه
  * افزایش ضخامت ساقه گندم

  182,000

  150,000 تومان

  %18
  حراج!

  این کود مایع حاوی ترکیب متعادلی از عناصر مورد نیاز و بهبود رشد خیار را داشته که باعث افزایش گل دهی، افزایش چین قابل برداشت ، یک سایز شدن و بازار پسندی محصول میگردد.

  مزایای مصرف:
  * افزایش گلدهی
  * افزایش چین قابل برداشت
  * یک سایز شدن و بازار پسندی

  151,300

  144,500 تومان

  %4
  حراج!

  این کود ترکیبی از عناصر مورد نیاز رشد گوجه فرنگی بوده که باعث تقویت و بهبود رشد شده و از اثرات استفاده آن؛ جلوگیری از پوسیدگی گلگاه ،افزایش بریکس محصول و بهبود رنگ میوه می باشد.

  مزایای مصرف:
  * جلوگیری از پوسیدگی گلگاه
  * افزایش بریکس محصول
  * بهبود رنگ محصول

  182,000

  140,000 تومان

  %23
  حراج!

  کود ترکیبی و تقویتی عمومی برای سبزیجات که باعث افزایش سبزینگی، افزایش چین قابل برداشت، بهبود طعم و کیفیت محصول میگردد.

  مزایای مصرف:
  * افزایش سبزینگی
  * افزایش چین قابل برداشت
  * بهبود طعم و کیفیت محصول

  145,500

  137,875 تومان

  %5

  مزایای محصول:

  کاهش دهنده و تنظیم کننده (بافر) pH آب جهت محلولپاشی

  افزایش دهنده قابلیت اختلاط کود ها

  جلوگیری از تبخیر سریع آب

  • 82,000 تومان