کودهای مخصوص

فیلتر محصولات

نمایش دادن همه 5 نتیجه

  کود مایع مخصوص خیار سپهر پارمیس

  این کود مایع حاوی ترکیب متعادلی از عناصر مورد نیاز و بهبود رشد خیار را داشته که باعث افزایش گل دهی، افزایش چین قابل برداشت ، یک سایز شدن و بازار پسندی محصول میگردد.

  مزایای مصرف:
  * افزایش گلدهی
  * افزایش چین قابل برداشت
  * یک سایز شدن و بازار پسندی

  • 68,250 تومان

  کود مایع مخصوص سبزیجات سپهر پارمیس

  کود ترکیبی و تقویتی عمومی برای سبزیجات که باعث افزایش سبزینگی، افزایش چین قابل برداشت، بهبود طعم و کیفیت محصول میگردد.

  مزایای مصرف:
  * افزایش سبزینگی
  * افزایش چین قابل برداشت
  * بهبود طعم و کیفیت محصول

  • 73,500 تومان

  کود مایع مخصوص گندم سپهر پارمیس

  دارای ترکیب متعادل از عناصر غذایی مورد نیاز گندم که باعث افزایش تعداد پنجه زنی ، افزایش طول سنبله و وزن هزار دانه و افزایش ضخامت ساقه گندم می شود.

  مزایای مصرف:
  * افزایش تعداد پنجه زنی
  * افزایش طول سنبله و وزن هر دانه
  * افزایش ضخامت ساقه گندم

  ناموجود

  کود مایع مخصوص گوجه فرنگی سپهر پارمیس

  این کود ترکیبی از عناصر مورد نیاز رشد گوجه فرنگی بوده که باعث تقویت و بهبود رشد شده و از اثرات استفاده آن؛ جلوگیری از پوسیدگی گلگاه ،افزایش بریکس محصول و بهبود رنگ میوه می باشد.

  مزایای مصرف:
  * جلوگیری از پوسیدگی گلگاه
  * افزایش بریکس محصول
  * بهبود رنگ محصول

  ناموجود

  کود مایع مخصوص یونجه سپهر پارمیس

  این محصول دارای ترکیب متعادل از عناصر غذایی ماکرو و میکرو و مورد نیاز یونجه میباشد که موجب افزایش سبزینگی، افزایش ضخامت ساقه و افزایش تعداد چین قابل برداشت میگردد.

  مزایای مصرف:
  * افزایش پنجه زنی
  * افزایش ضخامت ساقه
  * افزایش تعداد چین قایل برداشت

  ناموجود